MK | AL | ENG

19.08.2014

Во периодот од 30 јули до 01 август 2014г. претставници на МАПАС беа во студиска посета на Financial and Capital Market Commission of Latvia (FCMC) - супервизор и регулатор на финансискиот пазар во Латвија.

Целта на посетата беше размена на искуства заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива, а беше ставен посебен акцент на управувањето со ризиците на пензиските фондови.
Притоа, беа одржани презентации за пензискиот систем во Латвија, а следеше презентација на најновите супервизорски практики во МАПАС. Потоа беа одржани презентации за управувањето со ризиците, улогата на супервизорските органи, а по одржаните презентации следеа интерактивни дискусии и размена на искуства за супервизорските практики, проблеми и предизвици со кои се соочуваат двете институции во капитално финансираното пензиско осигурување. 

Оваа студиска посета е од исклучителна важност за унапредувањето на работењето на МАПАС особено за супервизијата базирана на ризик и можност за развивање на нови супервизорски алатки.

11.07.2014

Советот на експерти на седницата одржана на 10.07.2014 година ги  усвои следните акти:>>>

08.07.2014

На 4 јули во просториите на Агенцијата беше остварена средба на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата, Булент Дервиши со извршниот директот на Алијанса за финансиска вклученост, Alfred Hаnnig и Претседателот на Координациското тело на регулаторните институции во Македонија за финансиска едукација од НБРМ, Кристина Николовска на која беше разговарано за идните активности на Агенцијата како дел од АФИ мрежата. 

http://www.afi-global.org/news/2014/5/28/macedonias-mapas-becomes-118th-member-afi-network

>>>

04.07.2014

Советот на експерти одржа седница на 30.06.2014 година.

01.07.2014

Во прилог е новиот број на МАПАС информаторот Е-МАПАС број 10.