MK | AL | ENG

11.07.2014

Советот на експерти на седницата одржана на 10.07.2014 година ги  усвои следните акти:>>>

08.07.2014

На 4 јули во просториите на Агенцијата беше остварена средба на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата, Булент Дервиши со извршниот директот на Алијанса за финансиска вклученост, Alfred Hаnnig и Претседателот на Координациското тело на регулаторните институции во Македонија за финансиска едукација од НБРМ, Кристина Николовска на која беше разговарано за идните активности на Агенцијата како дел од АФИ мрежата. 

http://www.afi-global.org/news/2014/5/28/macedonias-mapas-becomes-118th-member-afi-network

>>>

04.07.2014

Советот на експерти одржа седница на 30.06.2014 година.

01.07.2014

Во прилог е новиот број на МАПАС информаторот Е-МАПАС број 10. 

29.05.2014

Советот на експерти на седницата одржана на 28.05.2014 година го усвои следниот акт:

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд >>>