MK | AL | ENG

26.02.2015

Советот на експерти на седницата одржана на 25.02.2015 година гo донесе:

  1. Годишниот план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за теренска контрола за 2015 година.

25.02.2015

Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши на 23.02.2015г.  беше гостин во емисијата "Економски Хоризонти" на Радио Слободна Македонија на тема “Улогата, големината и стабилноста на пензискиот систем во Р. Македонија”. Интервјуто можете да го погледнете на следниот линк:

https://www.youtube.com/watch?v=d7LlKrV9vr8

18.02.2015

Во рамките на едукативната кампања за младите под мотото:" Моето друштво е мој избор, а штедењето моја иднина... “, МАПАС и претставници од пензиските друштва  на 16.02.2015 година го посетија Филолошкиот факултет при Државниот Универзитет во Тетово.  Претставниците од МАПАС и од пензиските друштва одржаа презентација за пензиското штедење на околу 100 студенти од завршните години како и пред присутните локални медиуми и професори од факултетот. Од страна на студентите имаше голема посетеност и заинтересираност во врска со темата за пензиско штедење и притоа им беа поделени наменски изработените информативни брошури.

prezentacija1

Со оваа едукативна кампања им се обраќаме на младите со цел да ги запознаеме со пензискиот систем во целина и улогата на пензијата и значењето на пензиското штедење во животот на секој човек. Исто така, со кампањата ќе им ги појасниме  правата и обврските на младите во пензискиот систем, кој што вклучува и нивна активна улога и носење одлуки за избор на пензиски фонд. 

13.02.2015

На ден 11.02.2015 година во просториите на Агенцијата за супервизија на осигурување од страна на претседателот на  Синдикатот на работниците од финансиските организации на Македонија и претседателот на Организацијата на работодавачи на Македонија беше потпишан Колективниот договор на независни регулаторни тела.

sindikat

На свечениот настан присуствуваа раководните лица на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС,  Агенцијата за супервизија на осигурување, Комисијата за хартии од вредност,  претставници од Агенцијата за пошти и на Синдикалните организации.

04.02.2015

Погледнете ја објавената статија  во угледниот финансиски магазин “IPE – INVESTMENTS&PENSIONS EUROPE“, која се однесува на македонскиот пензиски систем по една деценија од спроведената реформа:

http://www.ipe.com/pensions/pensions-in/cee/pensions-in-central-and-eastern-europe-the-living-organism-of-macedonian-pensions-a-decade-after-reforms/10006096.article